Agnieszka Matejuk

Animator społeczno-kulturalny z wykształcenia i zamiłowania. Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczyłam w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych szkoły i środowiska zamieszkania. Prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży zaczęłam w drużynie harcerskiej.

Swoje umiejętności pedagogiczne i animacyjne rozwijałam (i rozwijam) jako instruktor harcerski, wychowawca i kierownik kolonii dla dzieci, artystycznych obozów młodzieżowych oraz zimowisk dla aktywnych. Pracuję dla takich biur podróży jak: BTA Kompas z Gdańska, Poszukiwacze Przygód z Gdańska, Vogue Travel z Poznania, Jaworzyna Tour z Krakowa.

W latach 2003-2007 podjęłam współpracę z Miejskim Domem Kultury „Południe” w Katowicach, gdzie zajmowałam się organizacją imprez, prowadziłam Grupę Animacyjną dla młodzieży oraz kółko teatralne dla dzieci w wieku 10-14 lat. Od 2002 r. zaczęłam współpracować z firmami organizującymi eventy i imprezy firmowe, gdzie pełniłam funkcję animatora, konferansjera, koordynatora imprez.

Obecnie prowadzę własną ALE firma, zajmującą się szeroko pojętą organizacją czasu wolnego (od małych imprez prywatnych typu urodziny, po duże imprezy firmowe). Moją dodatkową pasją są góry, skały i jaskinie. Jestem grotołazem i przewodnikiem po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowskim Parku Narodowym.