Joanna Dankowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki na kierunku Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem.Już podczas studiów zrobiłam instruktora rekreacji ruchowej, a także wyjechałam na praktyki na Cypr. Tam po raz pierwszy zaobserwowałam pracę animatora sportu. Bardzo mi się to spodobało. Po przyjeździe zdecydowałam się na kontynuację nauki i dalszy rozwój w tym kierunku.

W roku 2010 ukończyłam podyplomowe studia wychowania fizycznego dla nauczycieli. Podczas nauki miałam możliwość odbycia praktyk w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W lipcu 2012 roku wyjechałam na kolonie jako instruktor sportowo – turystyczny. Wszyscy koloniści bardzo chętnie brali udział w moich zajęciach sportowo-turystycznych.

Zaciekawienie kulturą fizyczną pozwalało mi na wprowadzenie wielu ciekawych i innowacyjnych form aktywności fizycznej dla dzieci, np: zajęcia fitness, gra w piłkę, rzucanka, siatkonoga, wycieczki, itp.